Siivous ja kotiapu

Rakennusalan palvelut

Valokuvaus

Ompelutyöt, sisustus sekä lavasteet

Ota yhteyttä

Osuuskunta Työjuhdat – Orivesi

Osuuskunta Työjuhdat on monialainen yritys ja työosuuskunta, joka tarjoaa usean eri alan palveluja Orivedellä ja ympäristökunnissa. Osuuskunta on perustettu vuonna 1999 ja joukossamme on parhaillaan yli kaksikymmentä jäsentä.

Jäsenistössämme on laaja kirjo eri alojen ammattilaisia: toimialoista vahvimmat ovat siivous- ja rakennuspalvelut sekä suunnittelupalvelut.  Saat meiltä kattavaa ja ihmisläheistä palvelua eri aloilta. Otamme vastaan myös palautetta – kehitämme palvelutarjontaamme asiakkaiden tarpeiden ja saadun palautteen pohjalta. 


Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisää!

Yhteystiedot

Osuuskunta yritysmuotona

Osuuskunnan toiminta pähkinänkuoressa:

 • Jäsentensä omistama, demokraattisesti hallittu yhteisyritys.
 • Jäsenet voivat tarjota omaa työpanostaan ja osaamistaan osuuskunnan kautta – osuuskunta harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä elinkeinon tai taloudenpidon tukemiseksi.
 • Osuuskunnan asioista päättävät sen jäsenet tasa-arvoisesti osuuskuntakokouksessa.
 • Toiminnassa noudatetaan osuuskuntalakia.
 • Osuuskunnan jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty, vaan osuuspääoma kerätään jäseniltä osuusmaksuina.
 • Osuuskunta voi tuottaa voittoa, jota osuuskuntalaissa kutsutaan ylijäämäksi.
 • Osuuskunnan kiinteät kulut katetaan osuusprosentilla, jonka suuruus päätetään osuuskuntakokouksessa.
 • Työosuuskunnaksi nimitetään osuuskuntaa, jossa on vähintään seitsemän jäsentä.

Kysy lisää tai lue aiheesta laajemmin täältä »

Jäsenyys osuuskunnassa

Osuuskunnan jäsenyydessä huomioitavaa:

 • Osuuskunnan jäsenet edustavat oman työnsä ohella koko osuuskuntaa ja muiden jäsenten osaamista. 
 • Uusien toimeksiantojen hankkimisessa ja palveluiden ideoinnissa tarvitaan aktiivisuutta ja omatoimisuutta.
 • Työtä tehdään vaihtelevissa tehtäväkokonaisuuksissa ja useissa paikoissa.
 • Henkilökohtainen sitoutuminen ja vastuu tuo jäsenelle mahdollisuuden päättää vapaammin työskentelyajoistaan ja työskentelytavoistaan.

Työosuuskunnan jäsenet ovat työntekijän asemassa työttömyysturvan kannalta. Jos ansiot ovat pienet, säilyy oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan. Työosuuskunta on vaihtoehto yrittäjyyden ja palkkatyön välillä, riskitöntä yhdessä yrittämistä, mikä tuo joustavuutta työelämään. Osa jäsenistämme on työllistynyt vakituisesti osuuskunnan
kautta, muutamat osa-aikaisesti – kukin elämäntilanteensa mukaan.

Kysy lisää tai lue aiheesta laajemmin täältä »

Jäseneksi?

Otamme Osuuskunta Työjuhtiin mukaan uusia jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita osuuskuntamuotoisesta työnteosta. Aluksi on mahdollisuus olla koejäsenenä kolmen kuukauden ajan, ja hakea varsinaista jäsenyyttä sen jälkeen. Varsinaiseksi jäseneksi pääsee maksettuaan osuusmaksun ja liittymismaksun. Työnteon voi sovittaessa alkaa heti koejäseneksi hyväksymisen jälkeen, jos toimeksianto on valmiiksi hankittuna.

Työtehtävissä voi käyttää osuuskunnan rakennus- ja siivoustyölaitteita ja peräkärryä.

Jos olet oma-aloitteinen, itsenäinen, työsi osaava ja vastuuntuntoinen, Osuuskunta Työjuhdat voi olla sinunkin yrityksesi!

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Yhteydenottolomake
 

TYön TILAAMINEN TYÖJUHDILTA

• Soita ja tilaa työ osuuskunnalta
• Työntekijämme saapuu paikalle sovittuna ajankohtana
• Osuuskunta huolehtii työnantajavelvoitteista ja vastuuvakuutuksista
• Koti- ja remonttityölaskusta voit vähentää osan verotuksen kotitalousvähennyksenä

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Työjuhdat (Y-1569124-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jussi Kirjasniemi
040 770 4532
osuuskunta@tyojuhdat.fi

Henkilörekisterin nimi

Osuuskunta Työjuhdat asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Osuuskunta Työjuhdat
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
osuuskunta@tyojuhdat.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna